Biyolojik Arıtma genel özelliklerEVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ1 PROSESİN TANITILMASI

Evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan arıtma tesisi, Biyolojik Arıtma Sistemi (Klasik Aktif Çamur Sistemi) olarak tasarlanmıştır. Arıtma tesisi 100 m3/gün hidrolik yük ve 30 kg BOI/gün organik yükleri kaldırabilecek kapasitede boyutlandırılmıştır.

Arıtma tesisi Çelik Paket Tesis olarak dizayn edilmiş olup tüm ekipmanlar otomasyonla kontrol edildiğinden genel kontroller dışında eleman ihtiyacı olmayacaktır.

Ortak kanalla toplanan evsel atıksular dengeleme tankı girişinde ızgara yapısına alınacaktır. Izgarada, atıksuyla birlikte gelen iri katı maddeler tutulacak olup bu maddelerin pompa, vana vb ekipmanlara zarar vermesi engellenmiş olacaktır.

Dengeleme tankında, atıksudaki debi salınımları dengelenerek arıtma  tesisine gün boyunca eşit debide besleme yapılacak ve tesis şok yüklemelerden korunacaktır. (Özellikle sabah , öğle ve akşam saatlerinde tesise pik debiler; gece saatlerinde ise minimum atıksu gelecektir.) Dengeleme tankında toplanan atıksular bu tankta bulunan ve seviye kontrollü çalışan terfi pompasıyla sabit debide Havalandırma Tankına  aktarılacaktır. Terfi pompası atıksuya uygun olarak dalgıç tip ve açık fanlı  seçilmiş olup seviye kontrollü olarak su  seviyesine göre otomatik devreye girip çıkacaktır.

Havalandırma tankında aktif çamur ile temas eden atıksuda bulunan organik maddeler, aktif çamur tarafından su, karbondioksit ve yeni hücrelere dönüştürülecektir. Aktif çamurun ihtiyacı olan oksijen, Blower tarafından sağlanacak olup verilen hava tank tabanındaki  difüzörlerle homojen olarak  ve ince kabarcıklar halinde tanka dağılacaktır. Verilen hava ile havalandırma tankında tam karışım sağlanacaktır. Havalandırma tankından çıkan arıtılmış atıksu ve aktif çamur karışımı birbirinden ayrılmak üzere cazibeyle çöktürme  tankına  geçecektir.

Çöktürme tankına giriş, düşük bir hızla olacak ve burada teçhiz edilen plakalar sayesinde    su - çamur ayrışması maksimum verimde sağlanacaktır. Yapısı ağır olan aktif çamur tabana çökerken üstte kalan duru faz savaklarla toplanarak cazibeyle temiz su tankına geçecektir.

Temiz su tankında (klorlama tankı) toplanan arıtılmış sular, kumanda odasında bulunan klor dozaj pompası ile klorlanarak son mikroorganizma kaçakları da dezenfekte edilerek alıcı ortama iletilecektir.

Çöktürme tankının tabanında çökerek sıkışan aktif çamur, air-lift çamur pompası ile havalandırma tankına geri devir çamuru olarak verilirken, fazla çamur ise çamur çürütme tankına alınacaktır.

Çamur çürütme tankında havalı ortamda oksijenle stabilize edilen çamur, zaman zaman çamur kurtutma yatağına iletilerek susuzlaştırılıp katı atık olarak uzaklaştırılacaktır.2 ATIKSU KARAKTERİZASYONU


2.1 DEBİ VE ORGANİK YÜKLERİN TESPİTİProje Debisi 100 m3/gün
Toplam BOI  30 kg BOI / gün

Evsel Atıksu Karakteristik Özellikleri

KOI  250 – 1000    mg/lt
BOI    110 – 400      mg/lt
AKM  100 – 350      mg/lt
pH 6 – 9


2.2 ÇIKIŞ SUYU KALİTESİ
Arıtma tesisi çıkışında 31.12.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde Tablo 21.1’de evsel atıksular için belirtilen deşarj standart değerleri sağlanacaktır.

TABLO: 21.1
PARAMETRE 2 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK
KOMPOZİT NUMUNE
KOI 180 mg/lt 120 mg/lt
BOI   50 mg/lt   45 mg/lt
AKM    70 mg/lt   45 mg/lt
pH  6  -  9  6  -  9

3 TESİSİ OLUŞTURAN ÜNİTELER 


3.1 IZGARA YAPISI

Atıksular ilk önce ızgara yapısından  geçecektir. Atıksuda bulunan iri katı maddeler ızgarada tutularak diğer ekipmanlara zarar vermesi ve boru, vana vb elemanların tıkanması önlenmiş olacaktır. Izgara paslanmaz çelik, manuel temizlemeli çubuk ızgara olacaktır.

3.2 DENGELEME TANKI

Dengeleme tankında, atıksudaki debi salınımları dengelenerek arıtma tesisine gün boyunca eşit debide besleme yapılacak ve tesis şok yüklemelerden korunacaktır (özellikle sabah, öğle ve akşam saatlerinde tesise pik debiler gelecek olup, gece saatlerinde ise minimum atıksu gelecektir). Dengeleme tankında toplanan atıksular bu tankta bulunan ve seviye kontrollü çalışan terfi pompasıyla sabit debide Havalandırma Tankına aktarılacaktır. Terfi pompası atıksuya uygun olarak dalgıç tip ve açık fanlı seçilmiştir. Terfi pompası seviye kontrollü olarak su seviyesine göre otomatik devreye girip çıkacaktır.

3.3 HAVALANDIRMA TANKI

Havalandırma tankrında aktif çamur ile temas eden atıksuda bulunan organik maddeler, aktif çamur tarafından su, karbondioksit ve yeni hücrelere dönüştürülecektir. Aktif çamurun ihtiyacı olan oksijen, blower tarafından sağlanacak olup, verilen hava tank tabanındaki difüzörlerle homojen olarak  ve  ince kabarcıklar halinde tanka dağılacaktır. Verilen hava ile havalandırma tankında tam karışım sağlanacaktır. Havalandırma tankından çıkan arıtılmış atıksu ve aktif çamur karışımı birbirinden ayrılmak üzere cazibeyle çöktürme tankına geçecektir.


3.4 ÇÖKTÜRME TANKI

Çöktürme tankı plakalı tip olarak dizayn edilmiş olup yapısı ağır olan aktif çamur tabana çökerken üstte kalan duru faz savaklarla toplanarak cazibeyle temiz su tankına geçecektir.


3.5 TEMİZ SU TANKI

Çöktürme tankında, üstte kalan duru faz savaklarla toplanarak cazibeyle temiz  su tankına geçecektir. Bu tankta dozaj  pompasıyla klor (hipoklorit) ilave edilerek su dezenfekte edilecek ve olabilecek mikrobiyolojik faaliyetler de engellenmiş olacaktır. 


3.6 ÇAMUR STABİLİZASYON TANKI

Çöktürme tankının konik olan tabanında sıkışan aktif çamur, geri devir pompasıyla havalandırma tankına geri devir çamuru olarak verilirken fazla çamur ise çamur çürütme tankına alınacaktır. Çamur çürütme tankında havalı ortamda oksijenle stabilize edilen çamurlar, senede bir defa vidanjörle katı atık olarak uzaklaştırılabileceği gibi araziye serilerek gübre olarak da kullanılabilecektir. Çamur stabilizasyonu için gerekli olan oksijen blower tarafından sağlanacak olup havanın ince kabarcıklar halinde verilmesi ve eşit dağıtılarak tam karışım sağlanması amacıyla tabana yerleştirilen difüzörler kullanılacaktır.


3.7 ÇAMUR KURUTMA YATAĞI
Çamur stabilizasyon bölümünden zaman zaman alınan çamur burada susuzlaştırılarak katı atık haline getirilecektir.


3.8 KUMANDA ODASI
Tesiste kumanda odası mevcut olup blower, klor dozaj pompası, klor tankı ve güç kumanda panosu burada bulunacaktır. Tesisteki tüm ekipmanlara güç kumanda panosundan kumanda edilecektir.


                          TESİSİN GENEL ÖZELLİKLERİ

BioZE-100 P  Çelik Paket Arıtma Tesisi
KAPASİTE, m3/gün 100
ÖLÇÜLER  
 Tank Eni  m 2,2
 Tank Boyu m 13,0
 Tank Yüksekliği m 3,0
 Ağırlık kg 9.200
HACİMLER, KALIŞ SÜRELERİ 
 Havalandırma Ünitesi Hacmi m3 52,5
 Havalandırma Süresi saat 12,6
 Çöktürme Ünitesi Hacmi m3 10,5
 Çöktürme Süresi saat 2,5
 Klorlama Ünitesi Hacmi m3 1,3
 Klor Temas Süresi saat 0,3
 Çamur Çürütme Hacmi m3 5,8
 Çamur Kalış Süresi gün 6
 Çamur Kurutma Yatakları m2 2 m2 x 2 adet
EKİPMANLAR 
 Terfi Pompası 1 adet  EBARA/COMPATTA ,
10 m3/sa - 6 Mss, 0,75 kw - 1.1/2"
 Blover  1 adet MAPRO (İtalya)
125 m3/sa-400 mbar, 4 kW - 2.1/2"
 Difüzör   EDI FLEX-AIR (ABD)
3 - 8 m3/sa, 30 + 4 adet
 Geri Devir Pompası  1 adet Ö. İmalat (Türkiye)
Air-Lift Tipi, 2 "
 Klor Dozaj Pompası  1 adet EMEC (İtalya)
Manyetik tip, 1-6 lt/sa - 2 bar
 Klor Dozaj Tankı  1 adet R.PLAST (Türkiye)
PE malzeme, 100 lt
 Filtrasyon Tankı 1 adet 500mm çaplı, 5 mm saçtan imal, galvanizli
 Filtrasyon Pompası 1 adet STANDART, Santrifüj Pompa, 6 m3/h