1. Eren Gıda Süt Ürünleri 100 m3/gün Kimyasal+Biyolojik Atıksu arıtma tesisi
 2. Eren Gıda Süt Ürünleri 100 m3/gün Kimyasal+Biyolojik Atıksu arıtma tesisi
 3. Eren Gıda Süt Ürünleri 100 m3/gün Kimyasal+Biyolojik Atıksu arıtma tesisi
 4. Eren Gıda Süt Ürünleri 100 m3/gün Kimyasal+Biyolojik Atıksu arıtma tesisi