GERİ KAZANIM (GERİ DÖNÜŞÜM) SİSTEMLERİ HİZMETLERİ

Mevcut atıksu arıtma sistemlerinin yeniden ileri bir arıtımla bir kısmının yeniden endüstriye kazandırılması hizmetleridir(imalat,montaj,devreye alma işlemleri)