ph metre kalibrasyon ve set noktasının girilmesi

pH-METRE KALİBRASYONU

1. ENTER tuşuna 4 saniye basılı tutularak Setup menüsüne girilir.  Setup menüsüne girmek için şifre gerekir. Fabrika çıkışı şifre “0000” dır. Tekrar ENTER tuşuna basılarak menüye girilir.
2. Menüde YUKARI ve AŞAĞI tuşlara basarak hareket edebilirsiniz. İlk adımda;                                 1) SETUP    2) PARAM     3)SERVİS       modları vardır.
3. 1) SETUP modunda iken ENTER tuşuna basınız. İkinci adımda;                                                                      1) SETPN     2)CALİB      3)DELAY    modları vardır.    Menüde yine YUKARI ve AŞAĞI tuşlara basarak hareket edebilirsiniz.
4. 2) CALİB modunda iken ENTER tuşuna basınız. Üçüncü adımda;                               TEMP CAL 25 0C görünür. Bu kalibrasyon sıvısının sıcaklığıdır.  “YUKARI”  ve “AŞAĞI” ve tuşları kullanılarak sıcaklık ayarlanır ve “ENTER” tuşuna basınız.
5. Ra 8,69 pH ve Ca 4,00 pH değerleri görülür.
6. Elektrod damıtılmış su (distile su)  ile durulayın ve kuruyana kadar bekleyin.
7. Elektrodun ucunu 4,00 pH kalibrasyon sıvısına batırın.
8. Bu durumda Ra değeri sabitlenene kadar bekleyin.
 
“R” değeri “C” değeri ile aynı olması gerekmez.  pH  4,00 kalibrasyonu için “C” değerinin  4,00  ve  “R” değerinin sabit olması (sabit kaldığı her hangi bir değer ) yeterlidir.  
9. “R” değeri sabit bir değer aldıktan sonra ENTER tuşuna basınız.
10. Rb 8,55 pH ve Cb 7,00 pH değerleri görülür.
11. Elektrod damıtılmış su ile durulayın ve kuruyana kadar bekleyin.
12. Elektrodun ucunu 7,00 pH kalibrasyon sıvısına batırın.
13. Bu durumda Rb değeri sabitlenene kadar bekleyin.
 
“R” değeri “C” değeri ile aynı olması gerekmez.  pH  7,00 kalibrasyonu için “C” değerinin  7,00  ve  “R” değerinin sabit olması (sabit kaldığı her hangi bir değer ) yeterlidir.  
14. “R” değeri sabit bir değer aldıktan sonra ENTER tuşuna basınız.
15.  ENTER tuşuna basıldıktan sonra kalibrasyonun başarılı olduğuna dair bir konfirmasyon mesajı gelecektir. 
16. Cihazın kalibrasyonu tamamlanmıştır.









pH-METRE’ye  SET NOKTASI GİRİLMESİ



1. ENTER tuşuna 4 saniye basılı tutularak Setup menüsüne girilir.  ( Kontrol panosu görünümü ve tuş bilgileri işletme bakım kitapçığı sayfa 4’ de verilmiştir.) Setup menüsüne girmek için şifre gerekir. Fabrika çıkışı şifre “0000” dır. Tekrar ENTER tuşuna basılarak menüye girilir.

2. Menüde YUKARI ve AŞAĞI tuşlara basarak hareket edebilirsiniz. İlk adımda;               1) SETUP     2) PARAM      3)SERVİS     modları vardır

3. 1) SETUP modunda iken ENTER tuşuna basınız. İkinci adımda;                                                   1) SETPN     2)CALİB            3)DELAY modları vardır. Menüde yine YUKARI ve AŞAĞI tuşlara basarak hareket edebilirsiniz.

4. 1) SETPN modunda iken ENTER tuşuna basınız. Üçüncü adımda;                               1)OUT1       2) OUT2         3)OUT mA    modları vardır. Menüde yine YUKARI ve AŞAĞI tuşlara basarak hareket edebilirsiniz.

5. 1)OUT1 modunda iken ENTER tuşuna basınız. Dördüncü adımda;                                            1a) >OFF  7,00 pH  1b) > ON 7,40 pH  gösterir.

6. 1a  ve 1b çalışma aralığı değerleridir. pH değeri 7,00 iken cihaz ( dozaj pompası) durur   7,40  iken cihaz durur. Bu on/ff çalışma yöntemidir.

 
7,00 ve 7,40 değerleri örnek olarak verilmiştir. Bu değerler istenilen şekilde değiştirilebilir. Değiştirmek için SAĞ tuş ile ilgili değer üzerine gidildiğinde YUKARI ve AŞAĞI tuşları kullanılır.

7. 1a ve 1b çalışma aralığına İstenilen değerler  girildikten sonra ENTER tuşuna basılarak set noktaları ayarlanmış olur.