REVERSE OSMOSİS , DEMİNERALİZE(DEİYONİZE) SAFSU SİSTEMLERİ HİZMETLERİ

Sanayi için gerekli olan safsuyun , Reverse osmosis ünitesi yada Demineralize(deiyonize) sistem ile elde edilmesi (imalat,montaj,devreye alma) hizmetlerini kapsar.