Sürekli arıtma

1. PROSESİN TANITILMASI

Tesisten    kaynaklanacak evsel nitelikli atık suları arıtacak olan, arıtma tesisi , Biyolojik sistem (aktif çamur sistemi) olarak tasarlanmıştır. Arıtma tesisi günlük hidrolik yük ve   organik yükleri kaldırabilecek kapasitede boyutlandırılmıştır.
Arıtma tesisi Betonarme paket tesis olarak dizayn edilmiş olup tüm ekipmanlar otomasyonla kontrol edildiğinden eleman ihtiyacı yoktur.
Tesisten kaynaklanan atık sular ortak kanalla toplanarak ızgara yapısına alınacaktır. Izgarada atık suyla birlikte gelen iri katı maddeler tutulacak olup , bu maddelerin pompa , vana ..vb ekipmanlara zarar vermesi engellenmiş olacaktır. Izgaradan çıkan atık sular cazibeyle dengeleme tankına alınacaktır.
Dengeleme tankında,atık sudaki debi salınım ları  dengelenerek arıtma  tesisine gün boyunca eşit debide besleme yapılacak ve  tesis  şok  yüklemelerden korunacaktır. (Özellikle sabah , öğle ve akşam saatlerinde tesise pik debiler gelecek olup , gece saatlerinde ise minimum atık su gelecektir.) Dengeleme tankında toplanan atık sular bu tankta bulunan ve seviye kontrollü çalışan terfi pompasıyla sabit debide  Havalandırma tanklarına  aktarılacaktır. Terfi pompası atık suya uygun olarak dalgıç tip ve açık fanlı  seçilmiştir. Terfi pompası seviye kontrollü olarak su  seviyesine göre otomatik devreye girip çıkacaktır.
Havalandırma tanklarında aktif çamur ile temas  eden atık suda bulunan organik maddeler,aktif çamur tarafından su,karbondioksit ve yeni hücrelere dönüştürülecektir. Aktif çamurun ihtiyacı olan oksijen, blower tarafından sağlanacak olup,verilen  hava tank  tabanındaki  diffüzörlerle homojen olarak  ve  ince kabarcıklar halinde tanka dağılacaktır. Verilen  hava  ile aynı zamanda havalandırma tankında tam karışım sağlanacaktır. Havalandırma tankından çıkan arıtılmış atık su ve aktif çamur karışımı birbirinden ayrılmak üzere  cazibeyle  çöktürme  tankına  geçecektir.
Çöktürme tankına giriş, merkezde  bulunan  dağıtım  yapısından olup, çok düşük bir hızla olacaktır.(0.2 m/sn).Çöktürme tankında yapısı ağır  olan aktif çamur tabana çökerken,üstte kalan duru faz savaklarla  toplanarak  cazibeyle  temiz  su  tankına  geçecektir.
Temiz su (klorlama tankı) tankında  toplanan  sular, kumanda  odasında   bulunan  klor pompası ile klorlanarak atık suda bulunan son mikroorganizma kaçakları da dezenfekte edilerek ,arıtılmış su alıcı ortama iletilecektir.Arıtılmış suyu istenmesi halinde filtrasyon sisteminden geçirilerek bahçe sulamasında kullanılması mümkündür.
Çöktürme tankının  konik  olan  tabanında çökerek sıkışan aktif çamur,mamut pompa ile havalandırma  tankına  geri  devir  çamuru   olarak  verilirken, fazla  çamur ise çamur çürütme tankına alınacaktır.
Çamur  çürütme   tankında   havalı  ortamda   oksijenle  stabilize  edilen aktif  çamur,senede bir defa vidanjörle katı atık olarak uzaklaştırılabileceği gibi,istenirse araziye serilerek gübre olarak da kullanılabilecektir.