Tezcan Galvaniz fabrikası Kimyasal Atıksu arıtma sistemi işletme kitapçığı

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI          ELEMANLARI SAN VE TİC AŞ.

SOĞUK HADDE TESİSİ
Arslanbey Beldesi  / KOCAELİ


KİMYASAL ATIKSU ARITMA TESİSİ


İŞLETME KİTABI
 
Zema Arıtma Sistemleri İnşaat Taahhüt ve Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

 Tel: (0216) 327 57 01

                                       info@zema.com.tr  / www.zema.com.tr
İÇİNDEKİLER :
KİMYASAL ARITMA TESİSİNİ OLUŞTURAN ÜNİTELER
1. YAĞ ALMA HAVUZU… ………………... ……………………………………………………..  3
2. YAĞ AKTARMA HAVUZU……………….……………………………………………………..  3
3. POLİETİLEN YAĞ DEPOSU…………….……………………………………………………..  3
4. YAĞLI ATIKSU DENGELEME HAVUZU……………………………………………………..  3
5. ASİTLİ ATIKSU DENGELEME HAVUZU……………………………………………………..  3
6. ATIKSU KARIŞIM HAVUZU……………………………………………………………………. 3
7. TEMİZ SU DENGELEME HAVUZU…………………………………………………………… 3
8. GİRİŞ BÖLMESİ …………………………………………………………………..................... 4
9. DAF BÖLMESİ (Çözünmüş Hava Flotasyonu)…………………………………………….…. 4
10. DAF ÇIKIŞ BÖLMESİ ……………………………………………………………..................... 4
11. KLORLAMA BÖLMESİ……………………………………………………………………….…..4
12. OKSİDASYON BÖLMESİ ………………………………………………………...................... 5
13. KOAGÜLASYON (Pıhtılaştırma) BÖLMESİ …………………………………………….….… 5
14. FLOKÜLASYON (Yumaklaştırma) BÖLMESİ ………………………………………………..  5
15. ÇÖKELTME BÖLMESİ-1..…………………………………………………………………….… 5
16. ÇÖKELTME BÖLMESİ-2..…………………………………………………………………….… 5
17. pH NÖTRALİZASYON BÖLMESİ ……………………………………………………………... 6
18. TEMİZ SU BÖLMESİ…………………………………………………………………………….. 6
19. FİLTRASYON ÜNİTESİ …………………………………………………………………………  6
20. ÇAMUR TANKI …………………………………………………………………………………..  6

TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLAR VE ÖZELLİKLERİ    

1. BAZ DOZLAMA POMPASI – 1…………………………………………………………………  7
2. ASİT DOZLAMA POMPASI – 1..……………………………………………………………….  7
3. KLOR DOZLAMA POMPASI……………………………………………………………….…..  7
4. BAZ TRANSFER POMPASI……………………………………………………………………  7
5. BAZ DOZLAMA POMPASI – 2…………………………………………………………………  7
6. BAZ DOZLAMA POMPASI – 3…………………………………………………………………  7
7. POLİMER DOZLAMA POMPASI………………………………………………………………  7
8. BAZ DOZLAMA POMPASI – 4…………………………………………………………………  7
9. ASİT DOZLAMA POMPASI – 2…………………………………………………………………  7
10. ATIKSU TERFİ POMPASI – 1………………………………………………………………….  7
11. ATIKSU TERFİ POMPASI – 2………………………………………………………………….  7
12. ATIKSU T ERFİ POMPASI - 3………………………………………………………………….  7
13. ÇAMUR ÇEKME POMPASI – 1.……………………………………………………………….  7
14. ÇAMUR ÇEKME POMPASI – 2.……………………………………………………………….  7
15. BLOWER………………………………………………………………………………………….  7
16. YAĞ AKTARMA POMPASI.…………………………………………………………………….  7
17. DAF SİRKÜLASYON POMPASI……….………………………………………………………  7
18. ARITILMIŞ SU FİLTRASYON POMPASI……………………………………………………..  7
19. YAĞ SIYIRICI………………………………………………………………………………….…  7
20. KOSTİK-KİREÇ ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICISI…………………………………  7
21. POLİMER ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICISI – 1…………………………………...  7
22. POLİMER ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICISI – 2…………………………………...  7
23. HIZLI KARIŞTIRICI – 1………………………………………………………………………….  8
24. HIZLI KARIŞTIRICI - 2…………………………………………………………………………..  8
25. HIZLI KARIŞTIRICI - 3…………………………………………………………………………..  8
26. YAVAŞ KARIŞTIRICI……………………………………………………………………….……  8
27. HIZLI KARIŞTIRICI - 4………………………………………………………………………..….. 8
28. PH KONTROL SİSTEMİ - 1………………………………………………………………….….  8
29. PH KONTROL SİSTEMİ - 2………………………………………………………………….….  8
30. PH KONTROL SİSTEMİ - 3………………………………………………………………….….  8
31. PH KONTROL SİSTEMİ - 4………………………………………………………………….….  8
32. ÇAMUR POMPASI - 1  (FİLTREPRES BESLEME) …..………………………………….….  8
33. ÇAMUR POMPASI - 2  (FİLTREPRES BESLEME) …….……………………………….….  8
34. FİLTRE PRES – 1.…………………………………………………………………………….…  8
35. FİLTRE PRES – 2.…………………………………………………………………………….…  8
36. DİFÜZÖRLER………………………………………………………………………………….…. 8
37. BASINÇ TANKI…………………………………………………………………………………...  8
38. ASİT ÇÖZELTİ TANKI…………………………………………………………………………...  8
39. KLOR ÇÖZELTİ TANKI………………………………………………………………………….  8
40. KOSTİK (BAZ) DEPOSU………………………………………………………………………... 8
41. KİREÇ-KOSTİK ÇÖZELTİ (BAZ) TANKI……………………………………………………...   8
42. POLİMER ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA VE DOZLAMA TANKI………………………………..   9
43. KUM FİLTRE……………………………………………………………………………………..   9
44. AKTİF KARBON FİLTRE……………………………………………………………………….   9
45. ELEKTRİK GÜÇ-KUMANDA PANOSU……………………………………………………….   9
46. PLC PANOSU…………………………………………………………………………………….  9
     
KUMANDA ODASINDAKİ ÜNİTE VE EKİPMANLAR VE YAPILACAK İŞLER    

1. BLOWER ……………………………………………………..…………………….................. 10
2. ASİT DOZLAMA SİSTEMİ ……………………………………………………......................  10
3. KLOR DOZLAMA SİSTEMİ ...………………………………………………………………… 10
4. BAZ (SIVI KOSTİK)  DEPOLAMA TANKI……………………………………………………. 11
5. BAZ (KOSTİK-KİREÇ)  ÇÖZELTİSİ DOZLAMA SİSTEMİ ……...…………………………. 11
6. POLİMER (ANYONİK POLİELEKTROLİT) ÇÖZELTİSİ  DOZLAMA SİSTEMİ………….  11
7. ELEKTRİK GÜÇ-KUMANDA PANOSU …..…………………………………………………. 12
8. PLC PANOSU ………………………………………………………………………………….. 12


E K – 1 : EKİPMAN BAKIM TALİMATLARI  

1. DOZLAMA POMPALARI
2. BLOWER
3. ATIKSU TERFİ POMPALARI
4. ÇAMUR EMME POMPASI
5. ÇAMUR POMPASI  (FİLTREPRES BESLEME)
6. FİLTRE PRES
7. DAF SİRKÜLASYON POMPASI
8. ARITILMIŞ SU FİLTRASYON POMPASI
9. YAĞ SIYIRICI
10. ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICILARI
11. ARITMA ÜNİTELERİ KARIŞTIRICILARI
12. PH KONTROL CİHAZLARI


E K – 2 : GENEL UYARILAR  


E K – 3 : GENEL KONTROLLER


E K – 4 : GÜNLÜK İŞLER VE KONTROLLER


E K – 5 : ÇÖZELTİ HAZIRLAMA ORANLARIKİMYASAL ARITMA TESİSİNİ OLUŞTURAN ÜNİTELER

1. YAĞ ALMA HAVUZU: Havuz Ölçüleri: 7.30 x 0.80 x 3.30 m / BETONARME
İşletmeden gelen YAĞLI ATIKSULAR bu havuzda toplanmakta; yüzeydeki yağlar yağ alma savağıyla alınarak yağ aktarma havuzuna iletilmekte, alttaki yağsız su ise iki adet 150’lik PVC boru ile Yağlı atıksu dengeleme havuzuna iletilmektedir.
• Yağ alma savağı
• 2 adet 150’lik PVC boru

Yapılacaklar :
- Yağ alma savağının çalışması kontrol edilecek

2. YAĞ AKTARMA HAVUZU: Havuz Ölçüleri: 1.25 x 0.75 x 3.00 m / BETONARME
Yağ alma havuzundan alınan yağlar bu havuzda toplanacak ve buradaki pompa ile  polietilen yağ deposuna iletilecektir.
• Yağ pompası

Yapılacaklar :
- Yağ pompasının çalışması kontrol edilecek

3. POLİETİLEN YAĞ DEPOSU: : Hacim:2,6 m3 / POLİETİLEN
Yağ aktarma havuzundan gelen yağlar  kontrollü olarak burada depolanacaktır.Burada toplanan yağ cazibe ile yağ depolarına aktarılacaktır.

Yapılacaklar :
- Su alma musluğu zaman zaman açılarak yağın suyu alttan alınacak.
- Yağ fazla bekletme yapılmadan uzaklaştırma varillerine aktarılacak.

4. YAĞLI ATIKSU DENGELEME HAVUZU: Havuz Ölçüleri: 7.30 x 6.50 x 3.30 m / BETONARME
İşletmeden gelen YAĞLI ATIKSULAR bu havuzda toplanmakta; blower-difüzör düzeneği ile tabandan havalandırılmakta ve pompa vasıtasıyla Karışım Dengeleme havuzuna aktarılmaktadır.

• 16 adet difüzör
• Hava dağıtım kolektörü (PVC boru)
• Terfi pompası (hava diyaframlı)

Yapılacaklar :
- Difüzörlerin çalışması gözle kontrol edilecek
- Terfi pompasının, karışım havuzuna aktarım yaptığı gözle kontrol edilecek.
       (şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)
- Terfi pompasının diyafram ve küresinin sağlamlığı-temizliği 3 ayda bir kontrol edilecek. (bakınız EK-1)
- Şamandıranın çalıştığı zaman zaman kontrol edilecek5. ASİTLİ ATIKSU DENGELEME HAVUZU: Havuz Ölçüleri: 6.00 x 3.60 x 3.30 m / BETONARME
ARP’den gelen ASİTLİ ATIKSULAR bu havuzda toplanmakta; blower-difüzör düzeneği ile tabandan havalandırılmakta ve pompa vasıtasıyla Karışım Dengeleme havuzuna aktarılmaktadır.

• 8 adet difüzör
• Hava dağıtım kolektörü (PVC boru)
• Terfi pompası (hava diyaframlı)

Yapılacaklar :
- Difüzörlerin çalışması gözle kontrol edilecek
- Terfi pompasının, karışım havuzuna aktarım yaptığı gözle kontrol edilecek.
       (şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)
- Terfi pompasının diyafram ve küresinin sağlamlı-temizliği 3 ayda bir kontrol edilecek. (bakınız EK-1)
- Şamandıranın çalıştığı zaman zaman kontrol edilecek


6. ATIKSU KARIŞIM HAVUZU:  Havuz Ölçüleri : 2.80 x 3.60 x 3.30 m (2 ADET) / BETONARME
Yağlı ve Asitli atıksular bu havuza aktarılmakta; blower-difüzör düzeneği ile havalandırılmakta ve karıştırılarak arıtma tesisinin ilk bölümüne pompa ile aktarılmaktadır.

• 8 adet difüzör
• Hava dağıtım kolektörü (PVC boru)
• Terfi pompası (hava diyaframlı), şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır

Yapılacaklar :
- Difüzörlerin çalışması gözle kontrol edilecek
- Terfi pompasının, arıtma giriş bölmesine aktarım yaptığı gözle kontrol edilecek
       (şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)
- Terfi pompasının diyafram ve küresinin sağlamlı-temizliği 3 ayda bir kontrol edilecek. (bakınız EK-1)
- Şamandıranın çalıştığı zaman zaman kontrol edilecek


7. TEMİZSU DENGELEME HAVUZU:  Havuz Ölçüleri : 7.30 x 8..70 x 3.30 m / BETONARME
Arıtılmış temiz su bu havuza aktarılmakta, blower-difüzör düzeneği ile havalandırılmakta, burada pHMetreye bağlı olarak temiz suya asit veya kostik ilave edilerek pH seviyesi 6.00-9.00 aralığında tutulmakta ve buradan da kanala  deşarj edilmektedir.

• pHMetre sensörü
• 16 adet difüzör
• 3 adet vana kontrollü hava dağıtım kolektörü (PVC boru)
• Kostik ve asit iletim borusu (Kostik dozlama pompası -4 , Asit dozlama pompası -2)

Yapılacaklar :
- Difüzörlerin çalışması gözle kontrol edilecek
- Kumanda panosuna monte edilmiş olan pHMetre-4’ün çalıştığı gözlenecek
- pHMetre sensörü ayda bir defa temizlenecek (bakınız EK-1)
- Kostik ve asit iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı, Kostik Dozlama Pompası -4, Asit Dozlama Pompası -2 kontrol edilecek – bakınız EK-1)8. DAF GİRİŞ BÖLMESİ : Ölçüler : 1.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Yağlı Atıksu Dengeleme havuzunda toplanan yağlı atıksular pompa vasıtasıyla DAF GİRİŞ BÖLMESİ’ ne aktarılmakta; Yağın Emilsiyon kırıcı ile kırılabilmesi için pHdeğerinin uygun olması gerekmektedir. Burada pHMetre’ye bağlı olarak atıksuya kostik ilave edilerek pH seviyesi yaklaşık 7 değerine getirilmektedir.

• pHMetre sensörü
• Hızlı karıştırma düzeneği (motor, redüktör, kanatlı mil)
• Kostik iletim borusu (Kostik dozlama pompası -1)
• Emilsiyon  iletim borusu ( Emilsiyon  dozlama pompası)

Yapılacaklar :
- Karıştırıcının çalıştığı gözlenecek
- Numune alındığında yüzeyde yağın toplandığı görülecek.
- Kumanda panosuna monte edilmiş olan pHMetre-1’in çalıştığı gözlenecek
- pHMetre sensörü  gerektiğince  temizlenecek (bakınız EK-1)
- Kostik iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Kostik Dozlama Pompası -1 kontrol edilecek – bakınız EK-1)
- Emilsiyon  iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve  Emilsiyon  Dozlama Pompası  kontrol edilecek – bakınız EK-1)


9. DAF BÖLMESİ (Çözünmüş Hava Flotasyonu): Ölçüler: 3.00 x 1.00 x 2.40m /ÇELİK Bu bölüm, atıksu içerisinde bulunan serbest ve çözünmüş yağların yüzdürülerek sistemden uzaklaştırıldığı bölümdür.
Bu amaçla, basınçlı hava-su karışımı  tabandan yukarıya doğru verilerek yağlar yüzeyde toplanmakta ve yüzeyde bulunan sıyırıcı  vasıtasıyla sistem dışına çıkarılmaktadır.

• Basınç Tankı
• Sirkülasyon Pompası (Santrifüj pompa)
• Sıyırıcı ( motor, redüktör, sıyırıcı)

Yapılacaklar :
- Sıyırıcı silindirin döndüğü gözlenecek
- Sıyırıcı vasıtasıyla yağ çıkış savağına iletilen yağların sistem dışında tanklara aktarılması kontrol edilecek


10. DAF ÇIKIŞ BÖLMESİ : Ölçüler : 1.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Bu bölüm, Atık suyun yağının büyük ölçüde  uzaklaştırıldığı (Karışım Dengeleme havuzuna ) bölümdür.
Ayrıca  DAF ünitesinden çıkan suların DAF’a geri dönüşüm için santrifüj pompa ile emiş yapıldığı bölümdür.

Yapılacaklar :
- Sıyırıcıdan  kaçarak yüzeyde biriken yağ olursa burada bulunan yağ boşaltım borusu ile kaçak yağlar yağ tanklarına iletilecektir.11. KİMYASALGİRİŞ BÖLMESİ : Ölçüler : 1.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Bu bölümde, atıksu içerisinde bulunan +2 değerlikli demirin +3’e yükseltgenmesi (uygun pH değeri 5  civarıdır.) amacıyla klor ile karıştırılmaktadır. Klor bu bölümde bulunan Redoksmetreye bağlı olarak çalışmaktadır. Dozaj pompasıyla dozlanan klorun atıksuya tam karışımı hızlı karıştırıcı vasıtasıyla yapılmaktadır.  Ayrıca pH değerini 5 ‘e yükseltmek için pH metreye bağlı olarak Kostik ilavesi yapılmaktadır.

• Hızlı karıştırma düzeneği (motor, redüktör, kanatlı mil)
• Klor iletim borusu (Klor dozlama pompası)
• Kostik  iletim borusu (Kostik  dozlama pompası)
• pH metre sensörü
• Redoksmetre sensörü

Yapılacaklar :
- Karıştırıcının çalıştığı gözlenecek
- Klor iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Klor Dozlama Pompası  kontrol edilecek – bakınız EK-1)
- Kostik iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Kostik Dozlama Pompası  kontrol edilecek – bakınız EK-1)
- Kumanda panosuna monte edilmiş olan pHMetre-5’in çalıştığı gözlenecek
- pHMetre sensörü  gerektiğince  temizlenecek (bakınız EK-1)
- RedoksMetre sensörü  gerektiğince  temizlenecek (bakınız EK-1)
- Bu bölmedeki suyun renginin kiremit rengi / turuncu olması gerekir. Değil ise, Redoksmetrenin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek; Klor  dozlama pompası vanası açılarak klor dozlama miktarı arttırılacak.


12. OKSİDASYON BÖLMESİ : Ölçüler : 2.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Bu bölümde, klor ile karıştırılmış atıksu, içerisinde bulunan +2 değerlikli demirin +3’e yükseltgenmesi amacıyla havalandırılarak oksidasyon işlemi tamamlanmaktadır. Hava, Blower’dan temin edilmekte ve tabandaki difüzörler ile verilmektedir.

• 3 adet difüzör

Yapılacaklar :
- Bölmede tam karışımın olduğu gözlenecek
- Bu bölmedeki suyun renginin kiremit rengi / turuncu olması gerekir.
13. KOAGÜLASYON (PIHTILAŞTIRMA) BÖLMESİ : Ölçüler: 1.00 x 1.00 x 2.40 m/ÇELİK
Okside olmuş atıksuya, bu bölümde koagülant olarak kostik-kireç çözeltisi ilave edilmektedir. Bu ilave, pHMetre’ye bağlı olarak otomatik olarak yapılmakta, pH değeri 9 – 9,5 seviyesine yükseltilmektedir. Hızlı karıştırma düzeneği yardımıyla tam karışım sağlanarak atıksu içindeki çökebilen maddeler pıhtılaştırılmaktadır.

• pHMetre sensörü
• Hızlı karıştırma düzeneği (motor, redüktör, kanatlı mil)
• Kostik-kireç çözeltisi  iletim borusu (Kostik dozlama pompası-2)

Yapılacaklar :
- Bu bölmedeki suyun renginin kiremit rengi / turuncu olması gerekir.
- Karıştırıcının çalıştığı gözlenecek
- Kumanda panosuna monte edilmiş olan pHMetre-2’nin çalıştığı gözlenecek
- pHMetre sensörü gerektiğince temizlenecek (bakınız EK-1)
- Kostik-kireç çözeltisi iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Kostik Dozlama Pompası-2 kontrol edilecek – bakınız EK-1)

14. FLOKÜLASYON (YUMAKLAŞTIRMA) BÖLMESİ: Ölçüler:1.00x1.00x2.40 m /ÇELİK Atıksuya bu bölümde flokülant olarak anyonik polielektrolit (polimer) çözeltisi ilave edilmekte, yavaş karıştırma düzeneği yardımıyla tam karışım sağlanarak çökmeye elverişli yumaklar oluşturulmaktadır.

• Hızlı karıştırma düzeneği (motor, redüktör, kanatlı mil)
• Polimer çözeltisi  iletim borusu (Polimer dozlama pompası)

Yapılacaklar :
- Karıştırıcının çalıştığı gözlenecek
- Polimer çözeltisi iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Polimer Dozlama Pompası kontrol edilecek – bakınız EK-1)

15. ÇÖKELTME BÖLMESİ - 1: Ölçüler : 4.00 x 2.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Yumaklaştırma bölmesinden gelen atıksu içindeki askıda katı maddeler bu bölümde konik tabana çökelirken, üstte kalan duru su, savakla toplanarak nötralizasyon bölmesine iletilecektir. Tabanda biriken çamur, Çamur Emme Pompası-1 vasıtasıyla emilerek Çamur Tanklarına (Polietilen tank), oradan da Filtrepreslere iletilecektir.

• Çamur emme tesisatı (boru, vana)
• Çamur emme pompası -1

Yapılacaklar :
- Yüzeyde duru su olduğu gözlenecek
- Çamur emme pompası-1’in çalıştığı gözlenecek (Çamur tankındaki şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)

16. ÇÖKELTME BÖLMESİ - 2: Ölçüler : 3.00 x 3.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Yumaklaştırma bölmesinden gelen atıksu içindeki askıda katı maddeler bu bölümde konik tabana çökelirken, üstte kalan duru su, savaklarla toplanarak nötralizasyon bölmesine iletilecektir. Tabanda biriken çamur, Çamur Emme Pompası-2 vasıtasıyla emilerek Çamur Tanklarına (Polietilen tank), oradan da Filtrepreslere iletilecektir.

• Çamur emme tesisatı (boru, vana)
• Çamur emme pompası -2

Yapılacaklar :
- Yüzeyde duru su olduğu gözlenecek
- Çamur emme pompası-2’nin çalıştığı gözlenecek (Çamur tankındaki şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)


17. pH NÖTRALİZASYON BÖLMESİ : Ölçüler : 1.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Çökelme bölümünden bu bölmeye savaklanan duru suyun pH değeri pHMetre ile ölçülerek gerekli ise otomatik olarak Asit veya Kostik dozlanacak ve hızlı karıştırıcı vasıtasıyla tam karışım sağlanacaktır.
Suyun pH değeri 6,5 – 8,5 arasında olacak şekilde ayarlanmıştır.

• Hızlı karıştırma düzeneği (motor, redüktör, kanatlı mil)
• Asit iletim borusu (Asit dozlama pompası)
• Kostik iletim borusu (Kostik dozlama pompası-3)

Yapılacaklar :
- Karıştırıcının çalıştığı gözlenecek
- Kumanda panosuna monte edilmiş olan pHMetre-3’ün çalıştığı gözlenecek
- pHMetre sensörü ayda bir defa temizlenecek (bakınız EK-1)
- Asit iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Asit Dozlama Pompası kontrol edilecek – bakınız EK-1)
- Kostik iletiminde sorun olmadığı gözlenecek (iletim hattı ve Kostik Dozlama Pompası-3 kontrol edilecek – bakınız EK-1)


18. TEMİZ SU BÖLMESİ: Ölçüler : 1.00 x 1.00 x 2.40 m  / ÇELİK
Nötralizasyon bölmesinden gelen arıtılmış su, bu bölümden santrifüj pompa vasıtasıyla Filtrasyon ünitesine iletilmektedir.


• Santrifüj pompa

Yapılacaklar :
- Pompanın çalışması gözlenecek (şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)
- Şamandıranın çalıştığı zaman zaman kontrol edilecek


19. FİLTRASYON ÜNİTESİ :
Temiz su bölmesinden santrifüj pompa vasıtasıyla iletilen arıtılmış suyun içerebileceği son partiküller ve çözünmüş gazlar bu ünitede giderilmektedir. Arıtılmış su buradan PVC boru hattı ile Temiz su havuzuna , buradanda deşaj rögarına   iletilmektedir.

2 adet KUM FİLTRESİ : Ø600 ve  Ø900 / POLYESTER
2 adet AKTİF KARBON FİLTRESİ : Ø600 ve Ø900 / POLYESTER

Yapılacaklar :
- Filtrelerin normal basınç aralığında (1-2 bar) çalışması gözlenecek
- Manometrelerin çalışması kontrol edilecek
- Filtreler günlük olarak  yaklaşık 20 dakika TERS YIKAMA yapılacak; ters yıkama hattından gelen suyun duru olduğu görüldüğünde işlem bitirilecek
- 3-4 ayda bir Aktif Karbon minerali değiştirilecek.( Atıksu arıtma tesisi iyi işletilemezse çıkış suyu kötü olacağı için filtreler daha kısa sürede tıkanacaktır.)

20. ÇAMUR TANKLARI :  1+1m3, PE
Çökeltme bölmesi dibinden çamur emme pompaları  ile alınan çamur bu tanklarda toplanacak, buradan da pistonlu ve havalı diyaframlı pompa ile Filtrepreslere  iletilecektir.

Yapılacaklar :
- Şamandıraların ve basınç şalterlerinin  çalıştığı zaman zaman kontrol edilecek


KİMYASAL ARITMA TESİSİNDE KULLANILAN EKİPMANLAR VE ÖZELLİKLERİ    

POZ
NO. EKİPMAN ADI ÖZELLİK AMACI YERİ / KONUMU
DP-01 BAZ DOZLAMA POMPASI - 1 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Giriş bölmesine kostik-kireç çözeltisi dozlanması,
PPRC tesisat Kumanda odasında,
kostik-kireç (baz) çözelti tankı çıkışında
DP-02 ASİT DOZLAMA POMPASI-1 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Nötralizasyon bölmesine asit (HCl) iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
Asit çözelti tankı çıkışında
DP-03 KLOR DOZLAMA POMPASI SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Oksidasyon için kimyasal giriş bölmesine klor iletilmesi,
PPRC tesisat Kumanda odasında,
Klor çözelti tankı çıkışında
DP-04 BAZ TRANSFER POMPASI SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı 5 ton’luk Kostik deposundan kostik dozlama tankına kostik iletilmesi  Kumanda odasında,
Kostik (baz) deposu çıkışında
DP-05 BAZ DOZLAMA POMPASI - 2 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Koagülasyon (pıhtılaştırma) bölmesine kostik-kireç çözeltisi iletilmesi,
PPRC tesisat Kumanda odasında,
kostik-kireç (baz) çözelti tankı çıkışında
DP-06 BAZ DOZLAMA POMPASI - 3 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Nötralizasyon bölmesine kostik-kireç çözeltisi iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
kostik-kireç (baz) çözelti tankı çıkışında
DP-07 POLİMER DOZLAMA POMPASI SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Flokülasyon (pıhtılaştırma) bölmesine Polimer çözeltisi iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
Polimer çözelti tankı çıkışında
DP-08 BAZ DOZLAMA POMPASI - 4 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Temiz su dengeleme havuzuna kostik çözeltisi iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
Kostik (baz) deposu çıkışında
DP-09 BAZ DOZLAMA POMPASI - 5 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı DAF Ünitesi girişine  kostik çözeltisi iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
Kostik (baz) deposu çıkışında
DP-10 ASİT DOZLAMA POMPASI - 2 SANDPIPER, PB1/4-A
0-300 litre/saat, 0-7 bar diyaframlı Temiz su dengeleme havuzuna asit (HCl) iletilmesi, PPRC tesisat Kumanda odasında,
Asit çözelti tankı çıkışında
P-01 ATIKSU TERFİ POMPASI - 1 SANDPIPER, S1F
10 m3/saat, 0-7 bar,   diyaframlı Yağlı atıksuların DAF Ünitesine  aktarılması,
PVC tesisat 1. Dengeleme havuzunda
(Yağlı atıksu havuzu)
P-02 ATIKSU TERFİ POMPASI – 2 SANDPIPER, S1F
10 m3/saat, 0-7 bar, diyaframlı  Asitli atıksuların Karışım Havuzu’na aktarılması,
PVC tesisat 2. Dengeleme havuzunda
(Asitli atıksu havuzu)
P-03 ATIKSU TERFİ POMPASI - 3 SANDPIPER, S1F
10 m3/saat, 0-7 bar, diyaframlı Karışım Havuzu’ndaki atıksuların Kimyasal Giriş bölmesine aktarılması, PVC tesisat Karışım havuzunda
P-04 ÇAMUR ÇEKME POMPASI - 1 SANDPIPER, S1F
2-6 m3/saat, 7 bar, diyaframlı Çökeltme tankı-1’in tabanından çamurun emilerek
Çamur tankına iletilmesi,
PPRC tesisat Çökeltme bölmesi-1 ‘in yanında
P-05 ÇAMUR ÇEKME POMPASI - 2 SANDPIPER, S1F
2-6 m3/saat, 7 bar, diyaframlı Çökeltme tankı-2’nin tabanından çamurun emilerek
Çamur tankına iletilmesi,
PPRC tesisat Çökeltme bölmesi -2’nin yanında
BL-01 BLOWER TUTHILL 3006,
400 m3/saat,
7,5 kw/saat Dengeleme havuzlarına ve oksidasyon bölmesine gerekli olan basınçlı havanın üretilmesi Kumanda odasında
P-06 YAĞ AKTARMA POMPASI GRUNDFOSS Yağ aktarma havuzundan yağ deposuna yağın iletilmesi
PPRC tesisat Yağ  aktarma bölmesinin yanında
P-07  DAF SİRKÜLASYON POMPASI EBARA, 5 m3/saat,
0,9 kW, 30 mSS,
PÇ fanlı santrifüj DAF ünitesinde basınç tankına su iletilmesi,
PVC tesisat DAF çıkış bölmesi ile basınç tankı arasında
P-08 ARITILMIŞ SU FİLTRASYON POMPASI EBARA, 10 m3/saat,
1,85 kW, 30 mSS, paslanmaz çelik fanlı santrifüj  Temiz su bölmesindeki arıtılmış suların Filtrasyon ünitesine iletilmesi,
PVC tesisat Tesis çıkışında, Temiz su bölmesi ile Filtrasyon ünitesi arasında
S-01 YAĞ SIYIRICI Özel İmalat,
  Motor, redüktör, 10d/dak, P.Ç. Silindir DAF ünitesinde yüzeyde toplanan yağların sıyrılarak sistem dışına çıkarılması DAF bölmesinin üzerinde
KK-01 KOSTİK-KİREÇ ÇÖZELTİSİ HAZIR-LAMA KARIŞTIRICISI 0,37 kW/saat motor, redüktör, PÇ mil-kanat 1 tonluk kostik-kireç çözelti tankında çözelti hazırlanması Kumanda odasında,
kostik-kireç (baz) çözelti tankı üstünde
KK-02 POLİMER ÇÖZEL-TİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICISI - 1 0,37 kW/saat motor,  PÇ mil-kanat 3 tonluk Polimer çözelti tankında çözelti hazırlanması Kumanda odasında,
Polimer çözelti tankı birinci bölüm üstünde
KK-03 POLİMER ÇÖZEL-TİSİ HAZIRLAMA KARIŞTIRICISI - 2 0,37 kW/saat motor,  PÇ mil-kanat 1 tonluk Polimer çözelti tankında çözelti hazırlanması Kumanda odasında,
Polimer çözelti tankı ikinci bölüm üstünde
K-01 HIZLI KARIŞTIRICI-1 0,55 kw/saat, 150 d/dak PÇ mil-kanat Giriş bölmesine iletilen kostik-kireç çözeltisinin atıksuya tam karışımının sağlanması Giriş bölmesinde
K-02 HIZLI KARIŞTIRICI-2 0,55 kw/saat, 150 d/dak PÇ mil-kanat Klorlama bölmesine iletilen klorun atıksuya tam karışımının sağlanması Klorlama bölmesinde
K-03 HIZLI KARIŞTIRICI-3 0,55 kw/saat, 150 d/dak PÇ mil-kanat Koagülasyon(yumaklaştırma) bölmesine iletilen kostik-kireç çözeltisinin atıksuya tam karışımının sağlanması Koagülasyon (yumaklaştırma) bölmesinde
K-04 YAVAŞ KARIŞTIRICI 0,55 kw/saat, 40 d/dak, PÇ mil-kanat Flokülasyon(yumaklaştırma) bölmesine iletilen kostik-kireç çözeltisinin atıksuya tam karışımının sağlanması Flokülasyon
(pıhtılaştırma)
bölmesinde
K-05 HIZLI KARIŞTIRICI-4 0,55 kw/saat, 150 d/dak PÇ mil-kanat Nötralizasyon bölmesine iletilen kostik-kireç çözeltisinin ve asitin suya tam karışımının sağlanması Nötralizasyon bölmesinde
   PHK-01 PH KONTROL SİSTEMİ - 1 EMEC,
Pano tipi, elektrot tutucusu ile komple Giriş bölmesinde atıksuyun pH değerinin ölçülerek 5 – 5,5 seviyesinde kalmasını sağlamak üzere baz dozlama pompasını kumanda etmek - pHMetre, Kumanda odasındaki pano üzerinde 

- sensör, giriş bölmesinde
   PHK-02
PH KONTROL SİSTEMİ -2 EMEC,
Pano tipi, elektrot tutucusu ile komple Koagülasyon (pıhtılaştırma) bölmesinde atıksuyun pH değerinin ölçülerek  9 – 9,5 seviyesinde kalmasını sağlamak üzere baz dozlama pompasını kumanda etmek - pHMetre, Kumanda odasındaki pano üzerinde 

- sensör, koagülasyon bölmesinde
   PHK-03 PH KONTROL SİSTEMİ - 3 EMEC,
Pano tipi, elektrot tutucusu ile komple Nötralizasyon bölmesinde arıtılmış suyun pH değerinin ölçülerek 6,5 – 8,5 aralığında kalmasını sağlamak üzere asit ve baz dozlama pompalarını kumanda etmek - pHMetre, Kumanda odasındaki pano üzerinde 

- sensör, nötralizasyon bölmesinde
   PHK-04 PH KONTROL SİSTEMİ - 4 EMEC,
Pano tipi, elektrot tutucusu ile komple Deşarj edilen arıtılmış suyun depolanacağı temiz su havuzunda pH kontrolü sağlanması - pHMetre, Kumanda odasındaki pano üzerinde 

- sensör, temiz su havuzunda
P-06 ÇAMUR POMPASI
(F.PRES-1 BESLEME)
DEMAKSAN,
2 m3/saat, 8 bar, 1,5kW, pistonlu pompa Çamur tankında biriken çamurun Filtrepres-1’e iletilmesi, PPRC tesisat Filtrepres odasında
P-09 ÇAMUR POMPASI
(F.PRES-2 BESLEME) Hava diyaframlı
Çamur  tankında biriken çamurun Filtrepres-2’ye iletilmesi, PPRC tesisat Filtrepres odasında
PF-01 FİLTRE PRES-1
DEMAKSAN,
80*80 cm,  25 adet PP plakalı, çelik gövde Çamur tankında biriken çamurun susuzlaştırılarak kek haline getirilmesi Filtrepres odasının arka tarfında
PF-02 FİLTRE PRES-2
100*100 cm,  25 adet PP plakalı, çelik gövde Çamur tankında biriken çamurun susuzlaştırılarak kek haline getirilmesi Filtrepres odasının kapı tarafında
DF-
01/57 DİFFÜZÖRLER EDI 9,
5 m3/saat, EPDM Blower’ın ürettiği basınçlı havanın dengeleme havuzlarına ve oksidasyon  bölmesine uygun şekilde verilmesi - Dengeleme havuzlarında - Oksidasyon bölmesinde
BT-01 BASINÇ TANKI 200 litre, çelik  DAF ünitesine verilmek üzere basınçlı hava-su karışımın sağlanması  Giriş bölmesinin yanında
DT-01 ASİT ÇÖZELTİ TANKI 2000 litre, Polietilen  Asit (HCl) depolama ve asit dozlama pompasının beslenmesi Kumanda odasında
DT-01 KLOR ÇÖZELTİ TANKI 2000 litre, Polietilen  Klor depolama ve klor dozlama pompasının beslenmesi Kumanda odasında
DT-03 
KOSTİK (BAZ) DEPOSU 5000 litre, Polietilen  Sıvı Kostik depolanması Kumanda odasında
DT-04 KİREÇ-KOSTİK ÇÖZELTİ (BAZ) TANKI 1000 litre, Polietilen  Kostik-kireç çözeltisinin hazırlanması, depolanması ve kostik-kireç dozlama pompalarının beslenmesi
Kumanda odasında


DP-05  POLİMER ÇÖZ.ELTİSİ HAZIRLAMA VE DOZLAMA TANKI 1000 litre, P.Ç.
2 bölmeli Polimer çözeltisinin hazırlanması, depolanması ve polimer dozlama pompalarının beslenmesi

Kumanda odasında


KF-01  KUM FİLTRE Çap : 600 ve 900 mm,
Polyester Arıtılmış suda bulunabilecek askıda katı maddelerin tutulması  Kumanda odası ile temiz su havuzu arasında
AKF-01 AKTİF KARBON FİLTRE Çap : 600 ve 900 mm,
Polyester Arıtılmış suda bulunabilecek çözünmüş gazların tutulması Kumanda odası ile temiz su havuzu arasında
EP-01 ELEKTRİK
GÜÇ-KUMANDA PANOSU Özel İmalat
Tesisin elektrikli ekipmanlarının enerji beslemesinin ve otomatik-manuel kumandasının sağlanması  Kumanda odasında
PLC-01 PLC PANOSU Özel İmalat,
PLC: DELTA Ekipmanların birbiriyle ve işletme senaryosu gereğince dijital olarak ilişkilendirilerek  tesisin çalışma düzeninin sağlanması Kumanda odasında    
                                    KİMYASAL ARITMA TESİSİ

           KUMANDA ODASINDAKİ                             

              ÜNİTE VE EKİPMANLAR VE YAPILACAK İŞLER    1. BLOWER : 

Dengeleme havuzları ve oksidasyon bölmesi için gerekli olan basınçlı havanın üretilmesini sağlar. Hava iletim hattı çeliktir; havuz girişlerinde ise PVC’ye dönüşmektedir.

• Zaman rölesine bağlı olarak otomatik olarak devreye girip çıkar.

Yapılacaklar :
- Çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Hava filtresi 2 ayda bir  basınçlı hava ile temizlenecek
- Diğer bakımları için BAKINIZ: EK-1
2. ASİT DOZLAMA SİSTEMİ : 

• 2000 litre Polietilen silindirik tank
• Temizsu dengeleme havuzu asit pompası ve Asit Dozlama pompası (her ikisi de pH Metre’ye bağlı olarak otomatik çalışır)

Yapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- Tankta asit seviyesi azaldığında asit ilave edilecek
- DİKKAT !!! TANKA ÖNCE SU SONRA ASİT KONACAK !!!
- Dozlama pompasının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompa hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Tankın içinde yabancı madde görülürse uygun şekilde dışarı alınacak3. KLOR DOZLAMA SİSTEMİ : 

• 2000 litre Polietilen silindirik tank
• Klor Dozlama pompası

Yapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- Tankta klor seviyesi azaldığında klor ilave edilecek
- Dozlama pompasının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompa hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Tankın içinde yabancı madde görülürse uygun şekilde dışarı alınacak
4. BAZ (SIVI KOSTİK)  DEPOLAMA TANKI : 

• 5000 litre Polietilen silindirik tank
• Temizsu dengeleme havuzu kostik pompası ve Kostik transfer pompası (şamandıraya bağlı olarak otomatik çalışır)
• DAF Bölümüne kostik ileten pompa bu tanktan çözeltiyi alır.

Yapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- Tankta kostik seviyesi azaldığında ilave edilmesi sağlanacak
- Dozlama pompasının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompa hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Tankın içinde yabancı madde görülürse uygun şekilde dışarı alınacak


5. BAZ (KOSTİK-KİREÇ)  ÇÖZELTİSİ DOZLAMA SİSTEMİ : 

• 1000 litre Polietilen silindirik tank
• Şamandıra
• Karıştırıcı : Motor, redüktör, PÇ mil-kanat
• Kostik-Kireç dozlama pompası-1 :Kimyasal  Giriş bölmesine çözelti iletir
• Kostik-Kireç dozlama pompası-2 : Koagülasyon (pıhtılaştırma) bölmesine çözelti iletir
• Kostik-Kireç dozlama pompası-3 : Nötralizasyon bölmesine çözelti iletir
(Üç pompa da pH Metre’ye bağlı olarak otomatik çalışır)

Yapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- Tankta çözelti seviyesi azaldığında şamandıra sayesinde kostik deposundaki transfer pompası vasıtasıyla kostik takviyesi yapılır.
- Kireç ise elle konulacaktır.
- Dozlama pompalarının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompalar hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Karıştırıcının çalışması gözle kontrol edilecek


6. POLİMER (ANYONİK POLİELEKTROLİT) ÇÖZELTİSİ  DOZLAMA SİSTEMİ : 

• 3000 litre Polimer hazırlama Tankı (Polietilen  tank)
• Karıştırıcı : Motor, redüktör, PÇ mil-kanat
• Polimer transfer pompası: Polimer hazırlama tankından çelik dikdörtgen tanka çözelti iletir.
• 1000 litre paslanmaz çelik dikdörtgen tank (iki bölüm)
• Karıştırıcı : Motor, redüktör, PÇ mil-kanat
• Polimer çözeltisi dozlama pompası-1 Flokülasyon (yumaklaştırma) bölmesine çözelti iletir
• Polimer çözeltisi dozlama pompası-2 Filtre Preslerin öncesinde bulunan statik mikser bölmesine çözelti iletirYapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- 3000 lt’lik Tankta çözelti seviyesi azaldığında su ile doldurularak karıştırıcı çalıştırılacak ve  polimer ilave edilecek
- Dozlama pompasının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompa hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Karıştırıcıların çalışması gözle kontrol edilecek
- Tankın içinde yabancı madde görülürse uygun şekilde dışarı alınacak

7. EMİLSİYON KIRICI  DOZLAMA SİSTEMİ : 
• 1000 litre  çözelti hazırlama Tankı (Polietilen  tank)
• Karıştırıcı : Motor, redüktör, PÇ mil-kanat
• Emilsiyon kırıcı çözeltisi dozlama pompası- DAF Giriş bölmesine  çözelti iletir


Yapılacaklar :
- Kumanda odasında asılı bulunan KİMYASAL ÇÖZELTİ HAZIRLAMA TALİMATI’nı mutlaka okuyunuz !
- 1000 lt’lik Tankta çözelti seviyesi azaldığında su ile doldurularak karıştırıcı çalıştırılacak ve  polimer ilave edilecek
- Dozlama pompasının çalışmasında-sesinde anormallik olmadığı kontrol edilecek
- Pompa hava yapmış ise su ile havası alınacak
- Pompa bakımları için BAKINIZ: EK-1
- Karıştırıcıların çalışması gözle kontrol edilecek
- Tankın içinde yabancı madde görülürse uygun şekilde dışarı alınacak


8. ELEKTRİK GÜÇ-KUMANDA PANOSU

Tesisin bütün elektrikli ekipmanlarının enerji beslemesi ve otomatik-manuel kumandası bu panodan sağlanmaktadır.


Yapılacaklar :
- Pano kapağında, her bir ekipman için ayrı ayrı  konulmuş bulunan ÇALIŞMA ve ARIZA durumunu gösteren lambalar kontrol edilecek
- Pano ana beslemesinin olduğu gözlenecek
- Anormal bir durum gözlendiğinde acilen elektrik sorumluları çağırılacaktır.
- Hiçbir durumda pano içine müdahale edilmeyecek ; gerekli durumlarda elektrik sorumluları müdahale edecektir !!!
- pH Metre cihazlarının olağan değerleri gösterip göstermediği kontrol edilecek; anormal değerler okunuyorsa pH METRE KALİBRASYON VE BAKIM TALİMATI’na göre gerekli müdahale yapılacaktır.
- pH Metre elektrotları her ay en az bir defa ilgili talimatta tarif edildiği şekilde temizlenecektir. BAKINIZ – EK-1
9. PLC PANOSU

Tesisin işletme senaryosu gereğince elektrikli ekipmanların birbiriyle dijital olarak ilişkilendirilerek tesisin otomatik çalışma düzeninin sağlanması PLC ile gerçekleştirilmektedir. İstenildiğinde PLC devre dışı bırakılarak da tesis çalıştırılmaya devam edilebilecektir. PLC kodlarında değişiklik yapılarak tesis çalışma düzeni değiştirilebilecektir.

Yapılacaklar :
- Pano ana beslemesinin olduğu gözlenecek
- Anormal bir durum gözlendiğinde acilen elektrik sorumluları çağırılacaktır.
- Hiçbir durumda PLC’ye müdahale edilmeyecek ; gerekli durumlarda elektrik sorumluları müdahale edecektir !!!